FAQ Vaskemaskin

 

 

LW 360/360+

Arch lost position

1Sjekk analog sensor mV i bridge node. Se at den er innenfor tolleransene i alle posisjoner.

Se tabell.

Utfør Config 7 etterpå (arm må peke til høyre).

Det tar ca 2 minutter.

 

Direction:           Analog Voltage 

 

Spray Right           0 mV to 1300 mV

Spray Back       1300 mV to 2500 mV

Spray Left        2500 mV to 3600 mV

Spray Front      3600 mV to 5000 mV

 

Om det fortsatt er problemer med analog sensor - prøv å legge den nesten opptil øvre grense (ca 1200mV når arm peker mot høyre).

3. Sjekk reim (belte) - må ikke være for stramt. Det kan forårsake problemer med avlesning av spenningen.

4. Sjekk opplagring av arm - ta vekk reim (belte) og sjekk om det er slakk i system eller at svivel gåt tungt.

Vaskemaskin har ikke nett:

Utfør prosedyre (oppført nedenfor)

Resett vaskemaskin med å skru av strøm eller utføre TEST 90 når maskinen er i manuell.

Test nett ved å koble til nettside til vaskemaskin (normalt 192.168.55.101)

 

P R O S E D Y R E                                

 

Skru av strøm på telenor modem og

på den andre routeren. 

Vent 10 sek.

Koble til strøm på telenor modem.

Vent ca 2 minutter.

Koble til strøm på den andre routeren.

Vent 1 minutt.

 

Ultrasonics på bridge

1) Loading System Notes:
The loading system uses two sets of sensors, the entrance pair, and the exit pair. The entrance pair of sensors looks directly down, and normally measure the distance to the floor. Each sensor operates independently transmitting and receiving its transmitted echo. If either ultrasonic beam indicates a distance outside the normal floor distance, the vehicle present flag is set. When both sensors measure a distance between the floor limits (min and max floor distance), the vehicle present flag is cleared. The exit pair of sensors look at a spot on the floor approximately centered between the sensors. These sensors work together; a measurement sequence starts by one side transmitting a pulse, then the other side receiving the echo from that pulse. When the nominal path distance is measured, the vehicle present is cleared. If the ultrasonic beam is blocked, or the path is outside the nominal path length(min and max floor distance) the vehicle present is set.

 

 

2) Vehicle Measuring Notes:
The measuring system uses the same sets of ultrasonic sensors for measuring and locating the front and back of the vehicle. The entrance pair is used for detecting the back of the vehicle using the same criteria as listed in the Loading System Notes. This measurment is performed on the first cycle from exit to entrance (front to back) over the car. The exit pair of sensors is used for detecting the front of the vehicle at the end of the first bridge cycle that runs from entrance to exit

 

Program oppsett vaskemaskiner

LW360 / 3LW60+

Program 1 - SupervaskProgram

              2 - UnderspylingProgram

              3 - AvfettingProgram

              4 - SMS boks - UnderspylingProgram

              5 - Enkel vas

 

M5

Program 1 - SupervaskProgram

              2 - UnderspylingProgram

              3 - Enkel vaskProgram

              4 - SMS boks - Underspyling