HMS håndbok

(inneholder også EL 2017)

Corona tiltak for vaktmestere

HMS elektrisk

Sikkerhets instruks

E L E K T R I S K

Internrevisjon

E L E K T R I S K

Risikoanalyse

E L E K T R I S K

Innhold i Safety bag:

Text & Design

Bag. Bordert iht tegning i HMS Manual.

Vernebriller.

AEO

Hjelm. Hvit. Art.nr 300176

Øreklokke for hjelm (grønn) Art.nr 313128

Øreklokke (grønn). Art.nr 313125

TESS

Førstehjelpskrin. AF1010018

Øyeskyller. AW9999

Hansker for arbeid vinter. AH1010096 

Hansker for kjemi. AH1010154

Hansker for normalt arbeid. AH1010013

 

Swedol

AK-33188 Gassfilter

AK-7523M Halvmaske Startpakke

 

HMS i LaserWash AS
Vårt overordnede mål med HMS arbeidet i bedriften er å unngå ulykker og skader på
personell og materiell.

 

Null ulykker ved fall
Null ulykker ved tapping av kjemi
Null ulykker og branner med elektrisk årsak, er alle overordnede mål.

 

Vårt servicepersonell jobber i våre egne og kunders bilvaskeanlegg.
Vaskeanleggene er todelt delt bestående av vaskehall og maskinrom.
Pauser avholdes der de jobber.

 

Alle “kontoransatte” har hjemmekontor og det er derfor ikke utarbeidet egne HMS
regler for disse.