LaserType

107

vaskehaller

LaserType

157

vaskehaller

OBS! Høsten 2020 lanserer vi en NY serie vaskehaller bygget i betongelementer

det gir kortere byggetid og lenger varighet