LaserType

107

vaskehaller

LaserType

157

vaskehaller

Vi leverer 2 hoved typer av bilvask haller, LaserType 107 og 157

LaserType 107 for maskin med påmontert tørke og LaserType 157 for maskin med ekstern tørke