Vaskemidler

 

Vi leverer vaskemidler fra Ing. Thor Marcus Kjemiske AS og Aasland Kjemi på Østlandet.

De har mange forskjellige produkter til ulike formål.      

 

Produktene vi leverer til våre maskiner kan enten leveres i konsentrat eller i superkonsentrat.

 

Marcus Kjemisk

Datablad Marcus

Datablad Aasland

Kontakt oss:
LaserWash 20 © 18 
Besøk oss på:

LaserWash

-alt innen bilvask

LaserWash

MOTORSPORT

Telefon nr.     Firmakort, feil, kontakt    Finn oss